TimeView for QlikView®

TimeView är utvecklat i marknadens bästa verktyg för Business Discovery och är speciellt framtagen för företag som har behov av tidrapportering, resursplanering och projektuppföljning. Lösningen har också moduler för budget/prognos och ekonomisk uppföljning. TimeView har också flera exportmöjligheter,  t.ex. löneunderlag och fakturaunderlag.

TimeView kan användas utan externa datakällor, men kan lika gärna läsa information från externa tidrapporteringssystem, planeringssystem, ekonomisystem  mm.

Vi presenterar informationen i ett webbaserat gränssnitt där ni kan göra era egna analyser och rapporter. 

Vi ger tillgång till informationen i form av sammanställda nyckeltal med möjlighet att göra "drill down" ner på lägsta nivå.

Tidrapportering

I TimeView registreras tid på kunder eller internt, på projekt och arbetsuppgifter alternativt närvarokoder eller frånvaro. TimeView håller reda på arbetstid, sysselsättningsgrad, flex, kompensationsledighet och övertid. Tidrapporteringen känner också av röda dagar, halvdagar och klämdagar som visas tydligt i registreringsbilden.  

Fakturerbar och ofakturerbar tid

I TimeView kan du följa upp den fakturerbara tiden på detaljnivå per anställd eller organisationsnivå. Du får också möjlighet att jämföra fakturerbar tid mellan anställda och hur den fakturebara tiden fördelas mellan olika kunder och projekt. Export av fakturaunderlag kan ske automatiskt eller vid behov. Med fakturerbart, ofakturerbart, frånvaro och övertid skapas en produktivitetsrapport som kan jämföras mot budget och tidigare perioder. 

Frånvaro

I TimeViev kan du följa upp frånvaron. Uppföljning i form at sjukstatistik på enskild anställd eller olika grupperingar. Du kan också få signaler på anställda som tex kan ha behov av rehabilitering. Självklart får du också sjukstatistik över tid och jämförelser mot tidigare perioder. 

Resursplanering

TimeView innehåller också en planeringsmodul. Här kan resurser planeras och jämföras mot rapporterad tid. Arbetsscheman kan skrivas ut alternativt skickas som bifogade filer till anställda. Resursplaneringen är också viktig för få koll på beläggningsgrad. Vilka resurser har vi tillgängliga och har vi möjlighet att ta ytterligare projekt utan resursförstärkning?

Projektuppföljning

Projekt tidsestimeras och ges en starttid och en sluttid i TimeView. Du följer upp varje enskilt projekt för att se hur det ligger till i relation till estimerad tid och kalendertid. Du kan också enkelt visa projektet som ett Gantt diagram för bättre uppföljning. 

Budget/Prognos

TimeView läser in era utfallssiffror från er bokföring och era budgetsiffror från ert budgetsystem alternativt från era Excelmallar. I TimeView kan flera budgetprocesser pågå samtidigt och varje budget- och prognosprocess är öppen för registrering under en bestämd period. Varje budgetansvarig får tillgång till sina delar av budgetmallen och ansvariga kan följa hur långt varje enskild budgetansvarig kommit i sitt budgetarbete.

Under processen är det också möjligt att skriva kommentarer för att eskalera processen alternativt för att förtydliga nått i sitt budgetarbete. 

Varje budgetprocess kan ärva sitt data från tidigare budget/prognos eller från tidigare utfallssiffror, alternativt är budgetmallen helt tom ,ett sk "Blank Sheet".  

Administration

I adminstrationsgränsnittet registreras alla anställda, kunder, projekt med tillhörande dimensioner. Även här finns import funktionalitet för att på ett enkelt sätt populera TimeView med nödvändigt data.  

Rapporter

 • Fakturaunderlag
 • Produktivitet
 • Sjukstatistik
 • Löneunderlag
 • Detaljerade kundrapporter med tillhörande kommentarer
 • Möjlighet för kunder att få tillgång till TimeView och där själv kunna följa upp projekt, tidrapportering mm.


Hämta produktblad
Qlik Market Boka demo

 

Nyttor med TimeView

 • Full kontroll på företagets produktivtet
 • Följa upp sjukstatistik
 • Skapa fakturaunderlag och löneunderlag för export
 • Projektuppföljning
 • Resursplanering


Dashboard


Debiteringsgrad


Projektuppföljning


Registrering


Frånvaro


Boka en demo


Stockholm
Fågelsångsvägen 17, BV
117 68 Stockholm
tel. +46 (0) 70 777 04 58

Karlstad
Våxnäsgatan 2
653 40 Karlstad
tel. +46 (0) 70 665 13 61

Uppsala
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
tel. +46 (0) 70 862 96 01

First Line Support
support@viewbase.se
tel. +46 (0) 70 837 37 04


© Copyright 2019 ViewBase. Producerad av Piliz
Top