eView for QlikView®

eView är utvecklat i marknadens bästa verktyg för Business Discovery och är speciellt framtagen för energibolag, fastighetsbolag och industri.

Med vår lösning skapar vi en automatiserad process som läser in all information från era system, tex mätvärdesdatabas, kundinformationssystem, produktionssystem och ekonomisystem. 

Vi presenterar detta i ett webbaserat gränssnitt där ni kan göra era egna analyser och rapporter. 

eView ger tillgång till informationen i form av sammanställda nyckeltal med möjlighet att göra "drill down" ner på lägsta nivå.

Område/Funktioner

Med eView skapas möjligheten att få en samlad bild av hela nätet med möjlighet att jämföra data mellan olika system och utföra avancerade analyser i ett och samma gränssnitt. Allt data uppdateras kontinuerligt vilket gör att man kan följa analyser och jämförelser över tid på ett effektivt sätt. 

Dashboard

eView Dashboard ger er en kontinuerligt uppdaterad bild av viktiga nyckeltal. I Dashboarden kan ni följa förbrukning och intäkter i realtid på total-, kund, eller anläggningnivå. Ni får också information om överkonsumtion, kategorifördelningar och största förbruningar i nätet. eView Dashboard anpassas utifrån era krav och behov både vad gäller era specifika nyckeltal och annan information som ni anser vara viktiga i er analys.

Prisjusteringsmodell

eView innehåller även en prisjusteringsmodell där ni kan skapa olika modeller av prisnivåer på exempelvis energi-, fast- och effektpris. Det finns även möjlighet att välja effektsignatur som en inparameter för att se resultatet av en eventuell övergång till effeksignatur. Inmatning kan ske med pris eller procentuell förändring. Prisjusteringsmodellen gör det möjligt att se hur de förändringar man gör slår på hela nätet, kund och anläggningsnivå.

Överkonsumtion

i eView finns analys och uppföljning av överkonsumtion i nätet med möjlighet att sätta egna normvärden för att se vilka kundkategorier som står för den största överkonsumtionen vid en viss tid.

Kundvy

Kundvyn ger er en översiktlig bild av en kund eller anläggning. Här redovisas bland annat förbrukning, intäkt, dygnnsmedeltemperatur och fakturerade belopp för vald period. I samma vy får ni jämförelsen med föregående år för samtliga värden så att ni snabbt kan förstå orsaker till förändrade kostnader för kunden.

Mätvärdeshantering

Med eView mätvärdeshantering skapas möjligheten att få en samlad bild av all data från insamlingssystemen. 

Ni registrerar egna gränsvärden vilket skapar förutsättningar för att enkelt och effektivt identifiera avikelser och fel som snabbt kan utvärderas med övrig information i eView.

Kvalitetskontroller

Med automatiserade kvalitetskontroller som jämför exempelvis exporterad förbrukning från mätvärdesdatabasen med fakturerad förbrukning från faktureringssystemet säkerställer eView korrekt data. Då vi har tillgång till priser och taxor kan vi enkelt presentera eventuella avvikelser och direkt identifiera var avvikelsen finns.

What If analys

eView har What If analys för elhandel med parametrar som volym och pris. Ett Exempel: Med hur mycket måste vi höja priset om vi tappar 4% av volymen under nästa år? 

Effektsignatur

eView skapar effektsignatur per anläggning med data från mätvärdesdatabasen och extern temperaturdata från SMHI. Gränsvärden för godkänd anläggning sätts enligt era krav. Effektsignaturen presenteras i en graf med dygnsmedeleffekterna och gränsvärden för godänd/icke godkänd anläggning. I samma vy kan man enkelt välja ut godända/icke godkända anäggningar för vidare analys eller kontakt med kund.

Produktion

Med eView följer ni även upp er produktion löpande. Nedan några exempel på produktionsuppföljning:

 • Bränslemix över tid
 • Produktionsrapport
 • Utnyttjandegrad baskraft
 • Tillgänglighetsfaktor baskraft
 • Otillgänglighetskostnad (OTK)
 • Följa in- och uttemperaturer löpande
 • Korrelationsuppföljning mellan producerad effekt och nätflöde kontra utetemperatur 

Mottagare/konsumenter av information

Eftersom eView innehåller all information är det lätt att själv skapa sina rapporter. eView säkerställer också att rätt information kommer till rätt person vid rätt tillfälle.

Vissa mottagare kräver analys andra får distribuerade rapporter.

Behörighetsstyrning av eView görs på användarnivå, datanivå och applikationsnivå.Hämta produktblad
Qlik Market Boka demo

 

Exempel på nyckeltal

 • Analysera information från KIS och era mätvärdesdatabaser
 • Följa upp era energi- och effektintäkter per kund, anläggning och kategori
 • Analysera och jämföra era mätvärden baserade på t.ex
  • Energianvändning
  • Flöde/volym
  • Fram och returtemperatur
  • Delta-T
  • E-värde
  • Effekt
 • Skapa effektsignatur på anläggningar
 • Använda graddagsjustering eller energiindex
 • Visa dygnsmedeleffekt
 • Skapa ”What If” analyser på taxor och avtal
 • Skicka automatgenererade rapporter
 • Värdera och agera på förändringar av kundkategori
 • Följa upp er mätvärdeshantering med fellistor, larm och gränsvärden
 • Skapa drag and drop rapporter
 • Koppla produktions- mot distributionsdata för jämförelse och analys
 • Få kontroll på överkonsumtion


Dashboard


Anläggningar


Effektsignatur


Boka en demo


Stockholm
Fågelsångsvägen 17, BV
117 68 Stockholm
tel. +46 (0) 70 777 04 58

Karlstad
Våxnäsgatan 2
653 40 Karlstad
tel. +46 (0) 70 665 13 61

Uppsala
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
tel. +46 (0) 70 862 96 01

First Line Support
support@viewbase.se
tel. +46 (0) 70 837 37 04


© Copyright 2019 ViewBase. Producerad av Piliz
Top