Avarns kund- och väktarportal

-Vi är mycket stolta över att vara det enda företag som kan erbjuda våra kunder ett system som så väl tillvaratar både kundens och medarbetarens intresse av enkelhet, transparens, kvalitetssäkring och delaktighet, säger Arne Selberg som är affärsutvecklare på Avarn Security.

Redan 2006 bestämde vi oss för att öka kvaliteten i våra leveranser och samtidigt ge våra medarbetare ett större inflytande över sin schemaläggning. Resultatet blev  Avarn VIC. Det är ett webbaserat system där våra kunder vart de än befinner sig kan logga in på det uppdrag han eller hon har med Avarn.

Kärnan i systemet och det som gör systemet helt unikt i sitt slag är att kunden i realtid kan beställa sina specifika tjänster och se exakt vad beställningen kommer att kosta allt utifrån det avtalade tjänsteutbudet och det avtalsspecifika priset för tjänsterna.

I Avarn VIC kan man som kund ta del av information och rapportering avseende uppdraget. Lämna eller hämta filer (fakturor, beställningar, instruktioner, mötesprotokoll etc.)

Arne Selberg fortsätter:

- I samma ögonblick som kunden bekräftar sin beställning presenteras uppdraget för den eller de av våra medarbetare som har rätt kompetens och rätt utrustning för att utföra uppdraget i Avarn Work. Våra medarbetare kan nu boka in sig på ett eller flera arbetspass på uppdraget - allt i enlighet med gällande lagar och kollektivavtal.

Kunden kan i realtid följa hur uppdraget bemannas och se vem som kommer att jobba på varje enskild del av beställningen.

Effekterna av detta blev långt större än vi vågat hoppas på, säger Arne Selberg.

  • Vi kan i dag garantera att rätt ”man” finns på rätt plats med rätt information.
  • Vi har kortat ledtiderna från timmar, ibland dagar till millisekunder.
  • Våra medarbetare har ett mycket större inflytande över schemaläggningen, vilket vi hoppas ökar motivationen.
  • Avarn VIC säkerställer att all utbildning (både de kundspecifika och de som krävs enligt lagar och kollektivavtal) finns hos medarbetaren och medarbetaren väljer själv att boka in sig på uppdraget.
  • Ingen information från kunden går förlorad.
  • Ingen som helst administration sker från Avarns sida - allt sker automatiskt i Avarn VIC.

Vi har också introducerat vårt analysverktyg QlikView som en integrerad del av kundportalen och erbjuder kunderna att ta del av viktiga rapporter som Ryckstatistik, väkarmeddelanden och Larmanläggningar. Våra kunder ställer kontinuerligt nya krav på oss vad gäller rapportering och uppföljning och med hjälp av QlikView kan vi säkerställa detta.


Avarn Security låter sina kunder logga in och göra sina beställningar direkt mot Avarns bemanningsplanering.

Kontakt

Kontakta gärna mig för mer information kring Avarns lösningar.

E-post:      olaf.gloersen@viewbase.se
Telefon:    +46 70 777 04 58


Om Avarn

AVARN Security - Säkerhetsföretaget som erbjuder trygga säkerhetslösningar

AVARN Security är den kompletta säkerhetsaktören för större företag, organisationer och offentlig sektor. Med äkta engagemang, kompetens och innovation stärker vi våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid. AVARN Security är en del av Sector Alarm-koncernen och i Sverige finns vi på cirka 30 orter. Tack vare våra 3 500 medarbetare bidrar vi till ett tryggare Sverige.


www.avarn.se »

Stockholm
Fågelsångsvägen 17, BV
117 68 Stockholm
tel. +46 (0) 70 777 04 58

Karlstad
Våxnäsgatan 2
653 40 Karlstad
tel. +46 (0) 70 665 13 61

Uppsala
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
tel. +46 (0) 70 862 96 01

First Line Support
support@viewbase.se
tel. +46 (0) 70 837 37 04


© Copyright 2019 ViewBase. Producerad av Piliz
Top