2017-01-23

ViewBase blir ViewBase Solutions AB

Vi har sedan tidigare genomfört en omorganisation och har tillsammans med WestNordic Provider AB samlat all vår kompetens inom lösningar och produkter till ett gemensamt bolag. Sedan våren 2016 har all försäljning av lösningar, Qliks programvara och därtill tillhörande underhåll/support gjorts i det nya bolaget ViewBase Solutions AB. Nu genomför vi en total sammanslagning av våra bolag där även våra konsulttjänster blir en del av ViewBase Solutions AB.

Om ViewBase Solutions AB

ViewBase Solutions AB omsätter ca 25 miljoner kr och vi är 18 medarbetare som hjälper våra kunder till bättre beslut med Qliks lösningar. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Oslo. Våra expertområden är energi, restaurang, handel, säkerhet, tillverkande bolag, skogsindustri och sjukvård. Exempel på kunder är Vattenfall, Moelven, H&M, Avarn Security, Footway, Burger King, O´Learys, Selecta, Löfbergs, Karlstads Elnät, Bringwell och Nordic Paper.